آرتاکوانا

آرتاکوانا

آویز دست چپ!

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۰ ق.ظ

حال خوبیست ، تمام صدا ها را بلند کنی

تمامشان را در گوش هایت بتکانی

و دنیا با ضرب پاهای تو ثانیه ها را طی کند!

۹۵/۱۲/۱۸
مبهم الملوک