آرتاکوانا

آرتاکوانا

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

گویند فوران دگر،خاکستری از تو در این جهان جا گذاشته ست

به هند بروم تا شاید میان مرده هایشان گذری از تو بیابم ؟!

به کدام اقیانوس خودم را رها کنم تا شاید در مطلق ترین تاریکی اثری از تو بجوییم؟

به کدام هوا تو را ببویم 

که شاید ذره ای از تو را در اغوش حجیمش جا داده باشد

#مولانا
مبهم الملوک
۱۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۵۲