آرتاکوانا

آرتاکوانا

به سینما کاخ خوش اومدید.اینجا من پوستر بعضی از فیلم هایی که دیدم و لحظه هایی رو با اون ها در دنیای کارگردانی شده گذروندم قرار میدم،امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کنید :)