آرتاکوانا

آرتاکوانا

اخر من چه بگویم..؟

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱ ب.ظ

عاشقی بهر چه می کنی؟

وابستگی بهر چه کنی؟ 

من زندگی را از گذر اشک های خودم یافتم 

و تو  بودی و هیچ وقت نمی دانستم

من تپش پنجره ای با نوای عشق ندارم

گرداگرد، بگردم دور تو

به گمان خودم گوشه چشمی انداخته ام

بهتر از نام تو، یاد تو ،دگر چه دارم ؟ یا رب!

گذر از هوای تو، نرسیده به بوی تو، بر دوش نسیم باز، باز می گردم

تنها در یک قدمی تو

امان یا رب!

عاشقی بهر چه می کنی؟

منی که کنارت باز، باز می گردم.

۹۵/۰۹/۲۲
مبهم الملوک