آرتاکوانا

آرتاکوانا

میخواهم بروم جایی که دوستش دارم

شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۴:۱۰ ب.ظ

امسال لحظه ی ثانیه ثانیه استرس 

و معکوس خواندن های اعدادی که هرروز از همان قدم های صبح 

دست هایمان را رها نمی کند 

می تواند شروع یک تغییر باشد

#قرار بود ادامه داشته باشد

#از انجا عکس میگیرم و حال خوبم را به اشتراک میگزارم

                              Processed with VSCOcam with hb2 preset 

۹۴/۱۲/۲۹
مبهم الملوک