آرتاکوانا

آرتاکوانا

سر درد خاموش!

جمعه, ۱۰ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۳۳ ق.ظ

اونقدر دارم فکر میکنم که نمیدونم چطور دارم فکر میکنم یا نمیکنم و چطور دارم روزا رو میگذرونم ، اینکه ندونی عوض شدی یا ن ..بده! 

این حجم از خانوم های خونه دار درونم که ارومن داره زیاد میشه ، زود خسته میشن، ارومن، سکوت میکنن، صبورن 

من باید فرار کنم...باید از الانم فرار کنم...صبح بلند شم ببینم همون قبلیم 

ببین من! اینی که هستیم به نفع هیچ کدوممون نیست! پس نکن ! لج نکن

۹۵/۱۰/۱۰
مبهم الملوک