آرتاکوانا

آرتاکوانا

مقصود....

جمعه, ۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۲۱ ب.ظ

افریدی که انتخاب کنم؟ خب روراست باشم سخت ترین را روی دوشم گذاشتی ، بیا خودت را بیشتر در قلبم ته نشین بکن بزار هموار شود بیا تا بفهمم نور کجاست؟ ما زیاد حرف نمیزنیم تو با گنجشک های خانه یمان حرف میزنی ریز ریز مرا میخندانی اخر چطور قربان تمام این خوشی های کوچکت بروم؟

۹۵/۰۹/۰۵
مبهم الملوک